Giới thiệu

TRƯỜNG PTDTBT THCS CỐC ĐÁN

Trường PTDTBT THCS Cốc Đán tiền thân là trường THCS Cốc Đán được tách trường PTCS Cốc Đán năm 2001…