Liên hệ

Trường PTDTBT THCS Cốc Đán

Địa chỉ: Thôn Hoàng Phài, Cốc Đán, Ngân Sơn, Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Đàm Văn Quyết
Điện thoại: 01687353160